LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI NEW YORK, HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Liên Hệ

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
9:00 - 17:30

866 U.N Plaza, Suite 435, New York, NY 10017
Điện thoại 1-212-644-2535 hoặc 1-212-644-0831
Fax                1-212-644-5732
Email            lanhsuquan.newyork@gmail.com

The Consulate closes:

- Monday (01 Jan 2018) - New Year's Day

- Thursday & Friday (15 - 16 February 2018) - Viet Nam Lunar New Year Festival

- Monday (19 February 2018) – President’s Day

- Friday (30 March 2018) - Good Friday

- Monday & Tuesday (30 April and 01 May 2018) - International Labor Day & Viet Nam Reunification Day

- Monday (28 May 2018) - Memorial Day

- Wednesday (4 Jul 2018) - US Independence Day

- Monday (3 Sep 2018) - Labor Day

- Thursday & Friday (22-23 Nov 2018) - Thanksgiving Day & Black Friday

- Tuesday (25 Dec 2018) - Christmas Day