LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI NEW YORK, HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Liên Hệ

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
9:00 - 17:30

866 U.N Plaza, Suite 428, New York, NY 10017
Điện thoại 1-212-644-0594 hoặc 1-212-644-2535 hoặc 1-212-644-0831
Fax                1-212-644-5732
Email            lanhsuquan.newyork@gmail.com