LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI NEW YORK, HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Thủ Tục Lãnh Sự

Lãnh sự quán Việt Nam tại New York cung cấp tất cả các dịch vụ hành chính công, cấp phát giấy tờ và giải quyết các thủ tục lãnh sự như: cấp Thị thực nhập cảnh, Hộ chiếu, Giấy Miễn thị thực, Giấy Khai sinh, Khai tử, Kết hôn, hồ sơ Chứng nhận độc thân, Giấy phép nhập cảnh lọ tro - hài cốt, Công chứng, Chứng thực, Hợp pháp hóa giấy tờ, hỗ trợ kiều bào và bảo hộ công dân/pháp nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ ...

Lãnh sự quán luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất và giải đáp mọi câu hỏi của để giúp Quý vị hoàn thành nhanh chóng mọi thủ tục, trả kết quả trong thời gian sớm nhất có thể.

Xin vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán theo các số điện:
- Điện thoại: 212-644-0594, 212-644-0831; 212-644-2535;
- Fax: 212-644-5732
- Email: info@vietnamconsulate-ny.org
- Địa chỉ: 866 U.N. Plaza, Suite 428, New York, NY 10017

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Quý vị./.