LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI NEW YORK, HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Thông báo Lãnh sự

T7, 11/01/2014 - 19:21

THÔNG BÁO

 

Lãnh sự quán Việt Nam tại New York trân trọng thông báo:

Theo quy định mới, tất cả khách xin thị thực vào Việt Nam đều phải khai Tờ khai xin cấp thị thực trực tuyến tại địa chỉ vietnamconsulate-ny.org/vi/thu-tuc-lanh-su/thi-thuc

Để thuận lợi cho việc cấp thị thực, Lãnh sự quán tại New York, Hoa Kỳ xin đề nghị Quý Công ty thực hiện việc khai trực tuyến cho khách xin thị thực từ ngày 01.9.2014.

Lãnh sự quán mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

New York, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Ngày 24/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Luật có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2014.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải thực hiện thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam như trước đây và những người chưa đăng ký cho đến trước ngày 01/7/2014 sẽ không bị mất quốc tịch Việt Nam (trừ trường hợp bị tước quốc tịch hoặc xin thôi quốc tịch). Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam.

Việc xác định quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật mới này (i) áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có giấy tờ chứng minh quốc tịch
Việt Nam như Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị; các Quyết định cho nhập, cho trở lại quốc tịch Việt Nam hoặc các Quyết định về công nhận việc nuôi con nuôi, cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi…, (ii) không hạn chế về thời gian, và (iii) không có chế tài đối với những người không đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam.